Fachman24.pl > Polityka prywatności

22 czerwca 2010

Serwis Fachman24.pl chroni prywatność swoich klientów zgodne z obowiązującymi przepisami przechowywania danych osobowych w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144 , poz. 1204 z późn. zm.)

W przypadku założenia przez Użytkownika konta, prowadzenia korespondencji i udostępniania funkcji subskrypcji Fachman24.pl może gromadzić i przetwarzać dane osobowe Użytkownika za jego zgodą w zakresie:

  • nazwiska i imienia

  • adresu zameldowania

  • adresu do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały)

  • adresu poczty elektronicznej Użytkownika

  • numeru telefonu, faxu

  • dane firmy (np. nazwa firmy, NIP, siedziba itp.)

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika lub jest to związane z funkcjonalnością portalu.

Dostęp do danych osobowych ma jedynie administrator portalu Fachman24. Wszystkie pytania i wątpliwości związane z przestrzeganiem zasad zachowania prywatności Użytkowników prosimy zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego

Formularz kontaktowy

zamknij

Kategoria :
Email :
Treść :
CAPTCHA
Przepisz kod : (Wielkość liter nie ma znaczenia)

Widomość została wysłana